AVG

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van stichting Flappus, gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 56015488. Bij Flappus spannen wij ons in voor de privacy en veiligheid van jouw gegevens. Als een deel van ons streven, hebben we onlangs ons privacy- en cookiebeleid aangepast om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen.
Flappus neemt uw privacy zeer serieus en zal waar nodig, informatie van u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom willen wij toelichten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Stichting Flappus wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@flappus.nl
Menu Title